• sl04.jpg
  • sl02.jpg
  • sl05.jpg
  • sl03.jpg
  • sl01.jpg
02/2018

Schválení přijetí dotace na projekt Zastupitelstvem města Děčín

Schválení Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. ZM 18 02 05 11 ze dne 22. 2. 2018 přijetí dotace na projekt z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.
05/2017

Schválení podání žádosti o dotaci Zastupitelstvem města Děčín

Schválení Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. ZM 17 05 03 07 ze dne 25. 5. 2017 podání žádosti o dotaci do programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – veřejná správa a sociální inovace o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
04/2017

Schválení Zastupitelstvem města Děčín

Schválení Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. ZM 17 04 07 08 ze dne 27. 4. 2017 vypracování Plánu udržitelné městské mobility.

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Statutární město Děčín

ZPRACOVATEL
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.

ŘÍDICÍ SKUPINA
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy města Děčín a zástupci zpracovatele.

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina je tvořena zástupci zadavatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci dopravy.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

LOGO OPZ
statutární město Děčín | Ing. Šárka Kalivodová | www.mmdecin.cz | administrace